Dierartsenpraktijk A'bel in Turnhout

Welkom

Welkom bij dierenartsenpraktijk a'bel. Omdat de band tussen u en uw huisdier heel sterk is, wenst u alleen maar het beste voor uw huisdier. Daarom investeren wij voor onze patiënten in een optimale en hoogkwalitatieve verzorging. U kan bij ons terecht voor de behandeling van uw honden, katten, reptielen en knaagdieren.

Geniet van uw bezoekje op onze website.

Leuke gevalletjes uit de praktijk

Regelmatig lichten we een interessant geval uit de praktijk toe.

Hiska: een allergische reactie

Hiska, het boxerteefje, werd door hun ongeruste baasjes in onze praktijk binnengebracht omdat ze vol knobbels onder de huid zat. Ze waren plots opgekomen nadat ze in de tuin had rondgelopen.

Al vrij snel bleek dat Hiska een allergisch reageerdeop iets in de tuin, een plant of insect, misschien nog iets anders.
Ze kreeg een onderhuidse injectie cortisone en mocht terug naar huis.
De volgende dag waren de knobbels grotendeels verdwenen ... tot ze terug de tuin inging. Nu kwamen niet alleen de knobbels snel terug, maar ook haar lippen begonnen op te zwellen. Ze had ook vreselijke jeuk.


Nu werd een krachtig en snelwerkend cortisone in de bloedvaten geinjecteerd. Tijdens de controle de dag erna, bleek dat alle klachten zo goed als verdwenen waren.

Enkel de oorzaak van de allergische reactie is nooit achterhaald.

Diesel de superreu

Diesel is een Weimaraner reu van 5 jaar oud en komt al van kleins af aan bij ons in de praktijk. Zoals elk reutje begon Diesel rond de 8-9 maanden leeftijd zijn pootje op te nemen tijdens het plassen om zijn geuren duidelijk achter te laten. Liefst zo hoog en zo duidelijk mogelijk! Verder was hij een lieve, maar zeer actieve hond. Het plasgedrag begon van een normaal gedrag, meer en meer te evolueren naar een wat vervelend gedrag, soms tot in het huis toe.

De oorzaak van het markerend gedrag ligt bij het mannelijk hormoon testosteron. Vanaf de puberteit beginnen reuen dit hormoon aan te maken in de teelballen (testikels). Eens voldoende testosteron in het lichaam aanwezig is, begint het "pootje oppakken". Dit gedrag ontstaat dus enkel onder invloed van hormonen, maar castratie (het wegnemen van de testikels en dus ook het hormoon testosteron) biedt niet altijd een oplossing. Eens het gedrag een tijdje bestaat is het soms zeer moeilijk om het te onderdrukken, zelfs met castratie. Castratie wordt in onze praktijk dus aangeraden voor de puberteit. Honden voor de puberteit gecastreerd, ontwikkelen dus het markeergedrag niet!
Bij Diesel hebben we gekozen voor een hormonaal implantaat dat er voor zorgt dat Diesel tijdelijk (voor een periode van 6 maanden) chemisch gecastreerd is. We kunnen ook kiezen voor een injectie, die 1 maand werkt, maar volgens ons is die periode te kort om het gunstig effect en de mogelijke nadelen van chirurgische en dus definitieve castratie te kunnen evalueren. Tijdens deze periode van 6 maanden, bleek Diesel wonderwel goed te reageren op de behandeling. Zijn plasgedrag verminderde geleidelijk aan en stopte zelfs volledig. Hij werd zelfs een stukje minder actief.

Wegens het slechts tijdelijk effect van het implantaat werd er dan ook voor gekozen om Diesel chirurgisch te castreren en kan hij verder door het leven als de ideale hond....


Morelia viridis (groene boompython) met mondrot

Deze licht agressieve mannelijke groene boompython van 2 jaar werd ons aangeboden 2 weken na de aankoop. De eigenaar merkte op dat de morelia wel interesse had in het prooidier, het ook wel aanviel, maar het onmiddellijk terug losliet. Verder waren er geen opmerkingen. 
Bij ons klinisch onderzoek viel op dat de mond niet volledig gesloten werd en dat er wat speeksel uitliep. Veel afgestorven materiaal bevond zich tegen zowel de bovenkaak als de onderkaak.


Er waren talrijke slangenmijten (ook bloedmijten of Ophionyssus natricis genaamd) aanwezig over het ganse lichaam, maar zeer uitgesproken onder de kin. Verder viel op dat de vervelling in stukken gebeurde en niet in 1 geheel zoals het hoort bij slangen. De lichaamsbouw was wat aan de magere kant.
Tijdens ons onderzoek produceerde de slang al heel wat uraten (urine) en mest, welke onmiddellijk onderzocht werd. De aanwezigheid van flagellaten en oocysten van coccidiose kon niet als normaal bestempeld worden en moest dus mee behandeld worden door 2 verschillende ontwormingen.
De behandeling van mondrot bestaat uit algemeen antibioticum via injecties om de 3 dagen, lokale behandeling door verwijderen van abnormaal weefsel, isobetadine, lokaal antibioticum en flammazine tot de genezing compleet is. Het slangenmijtprobleem werd aangepakt door de slang in te wrijven met hoog kwalitatieve olijfolie  gedurende een kwartier en ze daarna droog te deppen. Alle mijten verstikken en er bestaat geen kans op vergiftiging door andere produkten. Bij mijtproblemen is het natuurlijk ook enorm belangrijk het terrarium grondig te desinfecteren en het achteraf te laten verluchten om  het dier geen giftige dampen te laten inhaleren.
Als besluit willen we meegeven dat mondrot bijna altijd veroorzaakt wordt door een niet optimale huisvesting wat naast de medicamenteuze behandeling ook aangepakt moet worden. Heel belangrijk hierin zijn mestonderzoek, temperatuur en vochtigheid. Tweejaarlijkse controle van de mest en regelmatige controles van temperatuur en vochtigheid zijn dus een noodzaak.De Tibetaanse Terrier die een nylonkous opeet

's Morgens een ongerust telefoontje van de eigenares van Macho, een Tibetaanse Terrier van bijna 6 maanden. De hond geeft regelmatig over, maar deze morgen hing er een stuk zwarte nylonkous uit de mond. De eigenares was net te laat om de nylonkous te pakken te krijgen en Macho slikte met alle gemak de nylonkous terug in. Wat nu gedaan?
Een nylonkous, net zoals ander textiel neemt vocht op en kan moeilijk doorschuiven wat een opstopping kan geven in maag, maar erger nog, in de darmen. Vaak moeten zo'n patienten een operatie ondergaan om het vreemde  voorwerp uit de maag te halen, voor ze doorschuift naar de darmen. Eens ze in de darmen komt te zitten en voor een verstopping zorgt, worden de dieren echt ziek en vereist dit een spoedoperatie.
Gelukkig voor Macho waren we zo ver nog niet.
We lieten zo spoedig mogelijk Macho binnenkomen voor een algemene controle. Matcho was nog in prima conditie en vertoonde geen buikpijn. Met zachte voorwerpen, zoals textiel, proberen we als eerste de patient te laten overgeven om het voorwerp zo te laten uitbraken. Macho kreeg apomorfine ingespoten om hem aan het braken te krijgen. Twee minuten later begon de misselijkheid... speekselen .... onrustig worden... .
Bij de eerste braakbeweging al hing er een stuk van de nylonkous uit de mond. Snel vastnemen en trekken maar. De nylonkous kon in zijn geheel verwijderd worden zonder dat chirurgie er aan te pas kwam.Eind goed al goed voor Macho!


Zeno, de reu met 1 teelbal. Of toch niet?

Even voorstellen: Zeno een speelvogel labrador van 8 maanden met maar 1 teelbal in de balzak. Verder verkeert hij in blakende gezondheid.
De teelballen (testes) worden aangelegd bij de foetus ter hoogte van de nieren. Gedurende de dracht en tijdens de eerste levensweken gaan de testes langzaam afdalen in de buik, door de liesring heen tot in het balzakje. Na de 6de tot 8ste levensweek sluit de liesring waardoor de te traag afgedaalde testis gevangen zit in de buik of lies en dus niet tot in de balzak geraakt. Hierbij vinden we dus in plaats van 2, maar 1 of zelfs geen teelballen. Dit foutje van de natuur wordt cryptorchidie genoemd. Slechts in zeer zeldzame gevallen wordt er maar 1 in plaats van 2 testes aangemaakt in de buik van de foetus. Dit wordt agenesie van een testis genoemd.
Zeno had dus op consultatie al pup maar 1 teelballetje. In de lies konden we niet direct iets voelen dus hadden we een zeer sterk vermoeden dat in de buik nog een 2de teelbal zou zitten...
Cryptorchidie is een aandoening waar honden weinig tot geen last van gaat ondervinden gedurende de eerste jaren van hun leven. Ze ontwikkelen zich als een normale reu en zijn zelfs vruchtbaar, met uitzondering van de gevallen waar beide teelballen in buik blijven zitten. Voor zaadcelproduktie is er een lagere dan lichaamstemperatuur nodig. Hierdoor zitten de teelballen in een balzak buiten het lichaam. Om iets koeler gehouden te worden. Teelballen in de buik zitten dus te warm om zaadcellen te maken. Honden met 1 teelbal in het balzakje zijn dus vruchtbaar. Hormoon produktie is normaal bij honden met 1 of zelfs 2 teelballen in de buik en zullen dus sexueel normaal ontwikkelen.
Op latere leeftijd hebben niet ingedaalde testes een aanzienlijk verhoogde kans op tumorale ontwikkeling, met alle gevolgen vandien. Verder is dit een erfelijk probleem en er wordt dus niet geadviseerd om met aangetaste dieren te kweken.
Voor Zeno werd er beslist om hem vroeg te castreren. Hierbij moet dus de normale teelbal, maar ook de niet-ingedaalde teelbal uit de buik verwijderd worden. Een dubbele operatie dus. Op de foto's kan je dus zien dat er een teelbal uit de buik gehaald wordt.

Op de foto kan je zien dat de testis uit de buik kleiner is vergeleken met deze uit de balzak.Op gebied van operatie lijkt dit wat op een sterilisatie van een teef met een incisie op de buik achter de navel, maar doordat de penis ook in het midden licht moet er een bochtje gemaakt worden langsheen de penis.  Deze wonden genezen iets lastiger maar na een dag of 10 werden de draadjes verwijderd. Na de operatie hebben cryptorche honden een normaal kwalitatief leven met dezelfde levensverwachting als normale honden.

Lily het hamstertje met 1 oog

Lily de hamster werd bij ons binnengebracht met de klacht dat het oogje er wat ontstoken uitzag.Verder waren er geen algemene klachten.

Bij ons onderzoek bleek al snel dat 1 oogje uitpuilde. Hoe dit kwam blijft een raadsel tot op heden. Er zijn 2 manieren om hier mee om te gaan. Eerst proberen we het oogje onder narkose terug op zijn plaats (in de oogkas) te duwen. Over de oogleden wordt een hechting geplaatst om te beletten dat het oogje er vrij snel terug uit komt. Eens de zwelling van de slijmvliezen rond het oog verdwenen is, kan de hechting er terug uitgehaald worden in de hoop dat het oog terug fucntioneel normaal geworden is.
Zo gezegd, zo gedaan, maar Lily had het hechtmateriaal er zelf uitgehaald en het oog was terug uit de oogkas gekomen. Het oogje was ook volledig uitgedroogd met een dikke korst op het hoornvlies. Het oogje was nu onherroepelijk beschadigd en konden we enkel nog kiezen om Lily in te slapen of het oogje eruit te halen. De zeer bezorgde en gemotiveerde eigenaars kozen voor operatie.
Het oogje werd verwijderd en de oogleden dichtgenaaid. Eens de haren op de oogleden na de operatie teruggegroeid zijn, gaat het nog niet eens zo erg opvallen en hamsters kunnen prima kwalitatief verder leven met 1 oogje.


Uiteraard gebruiken we bij zo'n kleine patientjes oog veel kleiner hechtmateriaal. Op de bovenzijde van de foto kan je hechtmateriaal zien dat we gebruiken bij de hond en onderaan zie je het haarfijne materiaal waarmee we Lily gehecht hebben.Nu gaat Lily, dankzij haar fantastische eigenaars, verder door het leven als Lily, de eenogige hamster.  
Cooper de fakir


Cooper is een driejarige beagle en een deugeniet. Hij is voordien al een aantal keer bij ons langsgeweest omdat hij een wonde onder het oog had, dan weer een wonde aan de rechter achterpoot, daarna een wonde aan de linker achterpoot.

Nu belden de baasjes van Cooper dat in hij in een nagel was gaan staan en nog steeds in zijn pootje zat. Onmiddellijk langskomen was de boodschap.
Het bleek een vrij grote nagel te zijn die in het hoofdzoolkussen van de linker voorpoot zat. Uiteraard wilde Cooper op die poot poot geen steun nemen.
Er werd beslist om Cooper licht te verdoven zodat de nagel pijnloos verwijderd kon worden en de wonde grondig te inspecteren en te ontsmetten. Eén keer onder zeil, konden we de nagel verwijderen. Hij bleek voor de helft in het zoolkussen te zitten, wat, zoals je op de foto kan zien toch behoorlijk diep is.
De wonde werd grondig gespoeld en ontsmet. Zo'n diepe maar smalle wonden zijn een behoorlijk groot risico voor infectie, waarvan tetanus (de klem) één van de ergste zou kunnen. Voldoende lang een gepast antibioticum moest ook infecties vermijden.
Cooper kon terug mee naar huis en dus eind goed al goed!
Gucci, de chihuahua met suikertekort

De eigenaars van Gucci, een 3 maand oude chihuahua, belden ons in alle ongerustheid dat ze aanvalletjes had en niet meer kon rechtstaan. Toen ze in de praktijk aankwamen bleek ze inderdaad heel suf en slap te zijn. Ons vermoeding ging uit naar 'Toy Breed Hypoglycemie'.

Dit is een aandoening die voornamelijk voorkomt bij pups van kleine honden. Deze rassen hebben een relatief grote hersenmassa in vergelijking met grotere rassen. Hersenen gebuiken als brandstof suiker, ook wel glucose genoemd. Hun hersenen verbruiken zodanig veel suiker, dat ze dus ook vaak zonder komen te zitten. Dit noemen we hypoglycemie, een suikertekort in het bloed. Typische klachten zijn nervositeit, zwakte, een aanvalletjes van vallende ziekte bij de typische rassen (chihuahua, dwergmaltezers, yorkshire terriers,...)
De behandeling voor hypoglycemie is suiker geven, wat we ook gedaan hebben bij Gucci. Enerzijds hebben we glucose gegeven via een infuus en anderzijds ook via een siroop. Uiteraard geen gemakkelijk werkje zo'n chihuahuapup een infuus aanleggen met die kleine bloedvaatjes! Het resultaat van de behandeling laat meestal niet lang op zich wachten en we zagen dat Gucci na een dik uur zich al een flink stuk beter voelde en al ebegon te eten. Gucci hebben we nog een tijdje onder de warmtelamp gehouden om de lichaamstemperatuur gemakkelijker op peil te houden.

Een half dagje later mocht Gucci naar huis met wat glucosesiroop die ze aan de mondslijmvliezen moeten smeren, moest ze nog eens last krijgen. Verder werd er aangeraden ze regelmatig op een dag kleinere hoeveelheden te geven. Enkele weken later kwam ze terug voor haar vaccinaties en ze bleek helemaal genezen.
Oh ja, Toy Breed Hypoglycemie komt enkel voor in de eerste levensweken, soms maanden, maar eens hun lichaam voldoende gegroeid is ten opzichte van de hersenen, ontwikkelen ze geen suikertekort meer. Enkel oppassen dus met pups van (heel) kleine hondenrassen.


Kitty de kat met een melkkliergezwel

Kitty is een huiskat van juist 4 jaar. De eigenaar wilde even onze mening over een gezwel op haar buik dat de laatste tijd flink was gegroeid. Bij het onderzoek door Ils, bleek het al snel om een melkkliergezwel te gaan, zeg maar borstkanker.


Bij honden en katten is het niet steriliseren van vrouwelijke dieren een belangrijke oorzaak van het krijgen van zowel melkkliergezwellen als baarmoederontsteking. Dit kan nog eens extra in de hand gewerkt worden door het geven van de prikpil of poezenpil om loops- en krolsheden te voorkomen. Zeer ongezond dus. Bij dieren die op jonge leeftijd (een half tot 1 jaar) gesteriliseerd worden is de kans op het krijgen van een baarmoederontsteking 0% en die van melkkliergezwellen bijna 0%. Steriliseren is dus de gouden standaard.
Bij Kitty werd er dus beslist om eerst het melkkliergezwel te verwijderen en tijdens dezelfde operatie te steriliseren. Geen lichte operatie. Wat aan de operaties aan melkkliergezwellen typerend is, is dat na het verwijderen van het gezwel heel grote wondes overblijven (zie foto).Soms zelfs zo groot dat er problemen kunnen optreden bij de sluiting van de wonde. Wat tijdens de sterilisatie voornamelijk opviel, was de sterk vergrote baarmoeder. Op verloop van tijd had kitty ongetwijfeld een baarmoederontsteking ontwikkeld. eierstokken en baarmoeder werden verwijderd en de behoorlijk grote wonde gesloten.
Na 10 dagen werden de hechting verwijderd.
Kitty zag er stralend uit.
Nu maar hopen dat er geen nieuwe gezwellen ontwikkelen....

Emma de vissende labrador

Wat later op een avond kregen we een dringend telefoontje dat Emma, een labrador retriever van 4 jaar, "aan de haak was geslagen" door een visser. Ze had een vishaak in de tong! En de dobbers hingen er nog aan! Snel komen dus.
Bij aankomst bleek al snel dat we de haak er zo niet uit zouden krijgen en dat we Emma beter kort onder narkose konden brengen.

Onder verdoving zagen we een betrekkelijk grote haak in de tong zitten, maar de dobbers ..... ze zijn verdwenen. In de auto hingen ze er nog aan. Er was maar 1 mogelijkheid, ze heeft ze ingeslikt.

De haak werd er uitgehaald. Verder werd beslist om de dobbers er via de stoelgang uit te laten komen. Dat deden ze ook, al hebben we daar geen foto's van ....
Felix, de kat die zichzelf niet meer wil likken

Felix werd door haar eigenaars bij ons binnengebracht met de klachten dat ze niet goed wilde eten, wat erg speekselde en er niet echt verzorgd uitzag. Bij een grondige mondinspectie bleek dat Felix een erge mondontsteking had rond de tanden, op de tong, wangen en in de keelholte. Eten werd moeilijker en door de pijn van de tong wilde ze zich niet meer wassen.

Mondontstekingen bij katten komt behoorlijk veel voor en is vaak een behoorlijk vervelend probleem. De oorzaak van de ontsteking is nog onbekend, maar we weten dat kattenaids (FIV) en kattenleukemie (FeLV) een rol zouden kunnen spelen. Felix is dus eerst getest op beide ziektes, maar bleek gelukkig negatief te zijn.

Eerst wordt er geprobeerd met een antibioticum en een cortisonemiddel om de ontsteking onder controle te krijgen. In 60% van de gevallen lukt dit aardig en kunnen de katten een perfect normaal leven leiden. Felix reageerde in het begin redelijk goed op de medicatie maar de hoeveelheid tandsteen bleef voor problemen zorgen.
Indien de medicatie niet aanslaat zoals wehopen, blijft er vaak maar 1 oplossing over, namelijk alle tanden waar ontsteking rond zit te trekken. De eigenaars van Felix hebben moedig deze laatste optie gekozen om zo 80% kans te hebben op volledige genezing.

Onder volledige narcose hebben we eerst alle tanden met een ultrasone apparaat tandsteenvrij gemaakt en  terug volledig opgepolijst. Dan konden we goed beoordelen welke tanden getrokken moesten worden, namelijk allemaal behalve de onderste haaktanden. Deze laten we graag, indien mogelijk, staan, zodat katten die buiten lopen ook nog kunnen jagen en zich verdedigen tegen andere katten. Het was een hele klus en uiteraard behoorlijk ingrijpend voor Felix. Het voordeel is dat een mond vrij snel geneest en meestal zijn alle letsels al na 10 dagen verdwenen. De eerste dagen nog wat blikvoeding, maar ondertussen eet ze al terug wat brokken en gaat ze op jacht.

De behandeling is volledig geslaagd en kan nu zonder tanden toch een vrij normaal en  pijnloos leven leiden zonder verdere behandelingen. 


Verbouwingen

Volg hier binnenkort onze verbouwingen op de voet.

Verlichting en aanplantingen

Tot nog toe hebben we ons qua verlichting moeten redden met gloeilampjes. Het werd dus tijd om de definitieve verlichting te hangen. Of tenminste een deel ervan. Gelukkig waren er handige mannen in de buurt.Ook buiten zijn we nog niet klaar. Het plantseizoen begint op zijn einde te lopen dus het is nu de moment om alle nieuwe planten en bomen te zetten.

Het eindresultaat vinden we prima geslaagd. Het weer is zalig de laatste weken al dat droogte slecht is voor onze nieuwe plantjes. Sproeien dus, Ils vindt het alvast superleuk!


Schilderwerken en aanleg parkeergelegenheid

De afwerking begint uiteraard met een likje verf. De gyprocwanden en de bezetting zijn zeer mooi afgewerkt waardoor de schilders vlot kunnen werken.De kleuren zijn zeer eenvoudig: wit voor de muren en blauw voor alle deuren.Terwijl ons Jill de schilders een handje meehelpt, wordt de garagepoort eindelijk vervangen.Eens het vriesweer achter ons ligt, kan de man van de parkings aan de slag. Deze worden voorzien in de vorm van kiezels in matten, zodat de steentjes niet overal gaan liggen. Hier en daar worden er plaatsen voorzien om bomen te kunnen zetten. Uiteraard zit onze inspectie-comissie weer alles nauwlettend in de gaten te houden


 

Ingang in gebruik

Tot nog toe lieten we de mensen binnenkomen langs de garage en was er slechts een gangetje als wachtzaal. De mensen van Laswerken Meuwes gingen dit euvel verhelpen door onze metalen weg naar de inkom te leggen. Een titanenwerkje bleek het te worden.
De reden waarom we gekozen hebben voor een metalen pad met gaatjes is omdat bij andere opties de eiken bomen voor de praktijk vermoedelijk gingen afsterven door teveel beschadigingen aan de wortels. Dit wilden we kost wat kost vermijden. Zelfs de  vorm van de pad werd aangepast aan de positie van de bomen.


Ook binnen werd er niet gerust. Het leveren van de kasten en de balie ging voort zoals gepland. Ook hier werd schitterend werk geleverd.De afwerking begint, zowel binnen als buiten

Januari is door het bouwverlof een korte maand, jammer genoeg.
De schrijwerkers zijn als eerste gerecupereerd van de vakantie  en komen de binnendeuren hangen (15 januari)
VDI design staat in voor alle meubilering in onze praktijk en hun tijd is gekomen, nu de wanden en vloer afgewerkt zijn (18 januari).


Ook buiten staan de werken niet stil en er wordt dus hard gewerkt aan parkeergelegenheid en de aanplanting. Ondertussen is het gekende inspectieteam ook weer aan de slag. Alles verloop volgens hen prima.Als de belangrijkste meublilering geplaatst is, gaan de schilders aan het werk. De belangrijkste kleuren binnen zullen blauw en wit zijn. De schilders leveren echt perfect werk af.Nu staan de metalen pad naar de inkom nog op de planning en nog heel wat meubilering die waarschijnlijk in maart  zal geleverd worden.De verhuis is compleet, nog doorwerken!!

Eind november werd onze vorige praktijk bij de notaris beschreven voor de nieuwe eigenaar, dus verhuizen moest in het laatste weekend van november. Pijnlijk maar we zijn erdoor geraakt. Voorlopig nog maar 1 voorlopig ingerichte praktijkruimte met wachtzaal in het gangetje en garage. (2 december) 

De temperaturen zaten in december niet echt mee. Lekker fris buiten en dus ook in de wachtplaats. De garagedeur zal dus als voorlopige ingang dienen tot half maart.
 

De verhuis heeft zijn tol geëist, iedereen is moe, maar voldaan.
Maar er moet doorgewerkt worden. Het aluminiumwerk moet afgehandeld worden en de vloer moet nog verder gegoten (gesmeerd) worden. Het uiteindelijk resultaat mag gezien worden (15 en 20 december). Het bouwverlof staat voor de deur.   :-(
De werken binnen beginnen vlot te lopen

Alle leidingen van elektriciteit en waterleiding liggen klaar waar de tussenwanden komen te staan. Over de hele betonvloer wordt dan polyurethaan als isolatie gespoten (5 november). Hier moest alles kurkdroog zijn wat een hele hoop stress met zich meebracht. Drie dagen na het spuiten was de PU uuitgehard en kon de chape gelegd worden (10 november).


Voor het chappen is er gekozen voor sneldrogende chape door toevoeging van bepaalde produkten waardoor er minder water gebruikt kan worden en de droging versneld wordt. Dit is nodig want binnen 3 weken is de verhuis gepland! Net iets te krap tijdsschema.

Maar een keer de chape gelegd is, mag het resultaat gezien worden.

Het was moeilijk, maar na een halve week konden we de chape betreden en konden de mensen van de Gyproc-wanden starten met het uitzetten van de profielen. Er werd verwacht dat ze 2 tot 3 weken werk hadden (18november).


De mensen die de wanden plaatsten zagen ook dat we stillaan in tijdsnood kwamen en boden spontaan aan om ook op zaterdag en soms zelfs op zondag door te werken. In de bouw iets wat jammer genoeg niet veel voorkomt. We zijn ze nog steeds dankbaar!Omdat de verhuis gepland is op 28 en 29 november, moeten we tenminste 1 spreekkamer klaar hebben. Hiervoor moest er natuurlijk nog gevloerd worden. We hebben gekozen voor een troffelvloer (ook cementvloer genoemd) met opstaande plinten waardoor we geen voegen meer hebben. Dit puur uit hygienisch oogpunt. Hiervoor moet de chap perfect droog zijn. We hebben een kleine oppervlakte laten behandelen met een product waardoor na 24u de chape klaar was om te vloeren. Hieronder zie je hoe de vloer wordt 'uitgesmeerd'. Klaar voor gebruik.

Ook op zaterdag werd onze gegalvaniseerde trap naar de bovenverdieping geleverd. Een half dagje werk en de trap stond gebruikensklaar (23 november).


Binnen werd er hard gewerkt, maar ook buiten bleven de metaalwerkers niet stil zitten. Op de onderstaande foto wordt de aluminiumgevelbeplating aangebracht (16 november).


De werken vollop aan de gang

De metswerken vorderen vlot en worden uitvoerig gecontroleerd door het hele team van inspecteurs (2 september)De laatste steentje wegen het zwaarst. De laatste handen aan de metselwerken worden gelegd. Nog even er met zijn drieën invliegen (9 september).


Een dag nadat de metselwerken afgerond zijn, wordt de staalcontructie al gezet. Deze zal de verdieping boven de praktijk moeten dragen (10 september).  


De stalen constructie werd op 2 dagen geplaatst. Eens alles loodrecht staat, kunnen de welfsels  gelegd worden (14 september).

Nu het plafond erin ligt ligt, begint het voor de eerste keer echt op een praktijkruimte te lijken. Verder worden de voorbereidingen getroffen om het beton over de welfsels te kunnen gieten (17 september).


Het beton kan gegoten worden (1 man voor het aanbrengen van de beton, 3 mannen om alles perfect glad te strijken). Twee vrachtwagens later is deze klus ook weer geklaard (17 september).


Na het weekend is de beton netjes uitgehard om verder te kunnen werken. De dakranden worden gemetst en de metalen contructie van de bovenverdieping geplaatst (21 september).
 

De timmermannen waren vroeg paraat om het houten skelet van de bovenverdieping in elkaar te steken. Veel werk gedaan op 1 dag (23 september).

Snel zorgen dat we droog zitten

Oktober zal de maand zijn, waarin we moeten zorgen dat we droog gaan zitten tegen het slechte weer eraan komt. We hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn. De dakwerkers beginnen het dak van de houtstructuur en het dak van de benedenverdieping te bekleden met roofing (1 oktober).

De dorpels aan de ramen en de voordeur worden gelegd zodat de maten van de ramen zo snel als mogelijk kunnen doorgegeven worden. Ramen spelen natuurlijk altijd een cruciale rol in de planning. (6 oktober)


Na de eerste laag roofing werd de isolatie gelegd, het hellingsbeton om de afwatering te garanderen en werd deze afgewerkt met een tweede laag roofing. Uiteindelijk zullen hierop ook kiezels komen te liggen. (8 oktober) 


Vooraleer de ramen kunnen gemonteerd worden, moeten de vensterglazen op en top in orde zijn. Een gespecialiseerd inspectieteam keurt uitvoerig het glas en ze werden goed bevonden (10 oktober).

Nu het glas in perfecte staat bevonden is, kunnen ze dan ook geplaatst worden. De ramen die grenzen aan de tuin, gingen behoorlijk snel, maar de glazen inkom en de ramen van de bovenverdieping waren iets lastiger (22 oktober).


Ondertussen wordt er binnen ook niet stil gezeten. Op een dag of 2 ligt de voorbereiding van electriciteit, loodgieterij, sanitair en verwarming klaar zodat de bezetters aan de slag kunnen. Een dag je of 4 werk en de praktijk ziet er al een stukje witter en afgewerkter uit (27 oktober).

De raampjes in praktijkruimte 1 die zich aan de staatkant bevinden zie je hier voor en na de bezettingswerken (29 oktober).
Potverdorie de dagen tellen snel. Het volgende werk is chappen en dan de eindsprint inzetten tegen eind november, want dan is de verhuis gepland. Als dat maar goed afloopt...De start ...


Voor de start van verbouwing met de Speelkaartenstraat als zijstraat van de Kempenlaan (1 augustus)

Langs deze Speelkaartenstraat  zal de ingang van de praktijk zich gaan bevinden.


De architect, Lou Jansen (rechts) bespreekt de laatste details met de mensen van Noordbouw. Nog wat opkuiswerken en dan kunnen de graafwerken van start. (3-4 augustus)


Ondertussen hebben wij wat versterking gekregen om alles op te rommelen! (4 augustus)Eens de funderingen uitgegraven zijn kan de beton gestort worden. (6 augustus)De geventileerde ruimte (kruipkelder) in volle opbouw. (10 augustus)

De kinderen kijken aandachtig naar de mama die de oprit aan het proper maken is. (15 augustus)
De welfsels voor de vloer in volle aanleg. Betonijzers installeren en alles is klaar voor het gieten van de vloerplaat. (18-19 augustus)

De vloerplaat wordt gegoten en netjes afgewerkt. Nu kan het metsen van de muren beginnen (20 augustus).

De openingen waar de ramen van de spreekkamer moeten komen, zijn uitgeslepen en de ondergrondse betonnen muurtjes worden ingesmeerd tegen het vocht (23 augustus).

De muren zijn vollop in opbouw, maar het kan ook moeilijk anders met 2, welliswaar kleine, "metserdienders" (24 augustus).Opendeurdag zondag 18 september! De moeite waard!!

Zondag 18 september tussen 13u en 17u zetten wij de deuren van onze vernieuwde praktijk open om eens een kijkje te komen nemen.

We organiseren begeleide rondleidingen in groepjes doorheen de praktijk en geven zo een woordje uitleg over alles wat we doen.

Er zal wat kinderanimatie voorzien worden met bijvoorbeeld een springkasteel.

Drie v.z.w. organisaties (Helping dogs, Dieren op de Dool en het Zwerkattenproject Turnhout) zullen ook vertegenwoordigd zijn en bieden leuke hebbedingetjes voor onze viervoeters aan tegen democratische prijzen en dit uiteraard voor het goede doel.

Uiteraard kan er nog gezellig nagebabbeld worden met een drankje.

Als het weer meezit wordt het een leuke dag.

Tot dan!!

Wie zijn we?

Momenteel werken we met 2 dierenartsen in onze praktijk. We zijn man en vrouw en hebben samen drie kinderen Pieter, Lien en Jill. Samen delen we allemaal dezelfde passie voor dieren. Ook na het werk hebben we het vaak over onze patiënten waardoor we bijna altijd allebei op de hoogte zijn van wat er gaande is met jullie huisdieren.
We wonen ook aan de praktijk wat hospitalisatie van dieren vooral 's nachts en in de weekends vergemakkelijkt. Onze patiënten worden dus nooit voor langere periode alleen achtergelaten.Dierenarts Ils Van den Brandt:


Middelbaar onderwijs: Sint-Victorsinstituut Turnhout

Diergeneeskunde Gent afgestudeerd in 2001

Opleiding Universiteit Utrecht voor knaagdieren, reptielen, konijnen en vogels 2002
  

Belangrijkste activiteiten in de praktijk:


Dierenarts Yves Hoybergs:

Middelbaar onderwijs: Sint-Victorsinstituut Turnhout

Diergeneeskunde Gent afgestudeerd in 2000

Bijkomend algemeen specialisatiejaar (Internship Universiteit Gent) 2001

Bijkomende specialisatie-opleiding anesthesie (verdoving) 2002-2005 (Residency anesthesie Universiteit Gent)

Hoofd Intensive Care Unit Gezelschapsdieren Universiteit Gent 2002-2005


  
Belangrijkste activiteiten in de praktijk:


Onze kinderen Pieter, Lien en Jill
2008

2010


2013

RondleidingWachtzaal


Onze wachtzaal is voorzien van een balie, wat het afhalen van voeding en medicatie zeker ten goede komt. We hebben nog geen assistent(e) in dienst die onze balie permanent bedient.
We werken alleen op afspraak, maar wilden onze cliënten en patiënten toch een aangename ruimte aanbieden om tijdens het korte wachten zoveel mogelijk comfort te hebben. Vandaar dat we de wachtzaal hebben uitgerust met airco en muziek.

In de wachtzaal staat ook een weegschaal zodat we het gewicht van uw huisdier mee in de gaten kunnen houden.

In de etalagekasten stellen we nieuwe en seizoensgebonden produkten/voeding aan u voor. In de voedingskast presenteren we hoog kwalitatieve honden- en kattenvoeding van de merken Hill's en Eukanuba.

 

 

 

 

Consultatie 1

Deze consultatieruimte ligt aan de straatkant naast het metalen pad en is de grootste van de twee. Het is uitgerust met airconditioning, een onderzoekstafel en een microscoop . Door de grote koepel in het plafond is er altijd voldoende zonlicht. In de etalagekast staan een aantal courante geneesmiddelen gepresenteerd.
 

Consultatie 2


Deze consultatie ligt aan de andere kant van de wachtzaal en heeft toegang via de schuifdeur in de praktijk. Ook deze ruimte is uitgerust met airconditioning, tafel en microscoop.

In deze consultatieruimte staat een kleiner inox hospitalisatiehok om dieren die nauwlettend in de gaten moeten gehouden worden ook tijdens consultatie niet uit het oog te verliezen.


Aanpalend is de tandheelkundige ruimte en de operatiezaal.

Medische beeldvorming RX - echo

De ruimte waar we foto's en echo's kunnen maken bevindt zich tussen consultatieruimte 2 en de hospitalisatie en aanpalend aan de operatiezaal.

Onze praktijk is uitgerust met een gloednieuw en modern RX toestel waarmee foto’s kunnen gemaakt worden die voldoen aan alle normen en dat krachtig genoeg is om van alle diersoorten en rassen rontgenfoto's te kunnen nemen. 
De foto’s worden ontwikkeld in de donkere kamer naast het RX toestel met een automatische ontwikkelaar. Dit gaat veel sneller en de kwaliteit van de foto’s is hierdoor veel beter.
Ook echografie wordt in deze ruimte gedaan omdat er geen rechtstreeks invallend daglicht is en de ruimte dus verduisterd kan worden.

Hospitalisatie

Ook hier geldt het principe van kwaliteit boven kwantiteit.
Eerst en vooral is er gekozen om de gehospitaliseerde dieren zicht te geven op de tuin. De ruimte is zodanig gelegen dat we vanuit consultatieruimte 2 altijd een oog kunnen houden op de patiënten. Ook deze ruimte is voorzien van airconditioning. Hierdoor kan er in de zomer gezorgd worden dat de patiënten het niet te warm krijgen. En in de winter is het er nooit koud. Dit is ook belangrijk om heel jonge patiënten goed op temperatuur te houden.


We hebben geopteerd om niet teveel kooien te plaatsen, maar gebruik te maken van kooien van hoogkwalitatief inox om een zo goed mogelijke hygiene te kunnen garanderen. Alle hoeken zijn afgerond hetgeen de hygiëne ten goede komt. Hierbij zijn alle hokken uitgerust met warmtelampen en speciale bodems om urine op te vangen.


We maken ook gebruik van infusiepompen om ervoor te zorgen dat dieren die vocht toegediend moeten krijgen, ook daadwerkelijk de correcte hoeveelheden krijgen. Dit is zeker bij dieren met een laag lichaamsgewicht heel belangrijk.

Tandheelkundige ruimte

In deze ruimte worden onze tandprocedures verricht.

Dit omvat:

* Detartratie (tandsteen verwijderen)

* Polijsten van het glazuur

* Tandextracties 

* Bijvijlen van tanden van konijnen en knaagdieren

* Verwijderen van melktanden die te lang blijven staan en het volwassen gebit hinderen

Ons materiaal omvat dan ook een ultrasoon apparaat, tandboormachine, polijsttoestel, anesthesietoestel, operatielamp en allerhande kleinere tandheelkundige instrumenten.

Deze ruimte grenst aan de operatiezaal en doet zo ook dienst als voorbereidingsruimte waar operatiepatiënten kunnen worden geschoren zodat de operatieruimte zelf proper en hygiënisch blijft.

Operatiezaal

De operatiezaal bevindt zich tussen de hospitalisatie en de tandheelkundige ruimte. Deze laatste doet dan ook dienst als voorbereidingsruimte waar de patienten worden verdoofd en geschoren ter voorbereiding voor de operatie. Doordat dit allemaal gescheiden gebeurt van de eigenlijke operatieruimte draagt dit bij tot de hygiëne van de ingrepen die uiteraard van groot belang is.

In de operatiezaal zelf worden al de chirurgische ingrepen uitgevoerd. Deze variëren van routine-ingrepen zoals sterilisaties en castraties tot het chirurgisch wegnemen van allerhande gezwellen en zelfs meer gespecialiseerde ingrepen zoals buikoperaties (bv. maag-, darm-, of blaasoperaties). Ook bepaalde orthopedische problemen worden hier chirurgisch opgelost (oa. gescheurde kruisband).

De operatiezaal is uitgerust met een moderne operatielamp en een operatietafel die in de hoogte makkelijk verstelbaar is. De narcose wordt uitgevoerd met behulp van een gasanesthesietoestel. Hierdoor kan de diepte van de anesthesie ten allen tijde worden aangepast aan de noden van de patiënt.

Contacteer onsmail ons: info@a-bel.be

Bereken hier uw route (googlemaps)

Vanaf heden werken we op afspraak. Er is dus geen vrij spreekuur meer, zoals dit de gewoonte was. Dit vermindert de wachttijden van onze klanten en patiënten en brengt dus minder stress met zich mee.
Aspraken kunnen gemaakt worden op alle werkdagen tussen 9 en 19u15.

Buiten de werkuren ('s nachts en in het weekend) verzorgen we een wachtdienst voor spoedgevallen. Indien u een dierenarts van wacht voor de regio turnhout zoekt, kan u bij ons terecht, wel enkel na telefonisch contact. U kan ons hiervoor ook contacteren op hetzelfde nummer 0473 87 16 36.

Onze diensten

Door elk jaar grote financiële investeringen te doen door aankoop van nieuwer en beter materiaal en te investeren in bijkomende opleidingen, trachten we zoveel mogelijk diensten aan te bieden in onze praktijk zelf.

Echografie

Met echo worden er door de sonde die tegen de huid gehouden wordt geluidsgolven uitgezonden en die worden teruggekaatst en opgevangen. Met deze golven wordt een beeld gevormd, dat we kunnen gebruiken om sommige organen beter te bekijken, zoals lever, milt, nieren, blaas, baarmoeder (ontsteking of dracht), enz...


RX of röntgenfoto's

Het RX- of ook röntgen-toestel genoemd, wordt het vaakst gebruikt om delen van het skelet te bekijken zoals bijvoorbeeld heupen, rug, ellebogen, schouders en knieën. Ook de buik en de borstkas kunnen in beeld gebracht worden met een RX-foto.


Ons nieuw röntgen-toestel is voldoende krachtig om alle dieren onder de loep te nemen, gaande van een chihuahua tot een Sint-Bernard en van een kleine baardagaam van 40gram tot een 6kg zware groene leguaan.Om de klanten en onszelf te beschermen, dienen alle mensen in de röntgenkamer een beschermende loodjas en schildklierbeschermer te dragen.
De foto's worden automatisch ontwikkeld waardoor we na 2 minuten een droge foto met een hoog kwalitatief resultaat verkrijgen.

Ook voor officiële heupfoto's kan u bij ons terecht!

Hospitalisatie

De hospitalisatie wordt gebruikt gedurende een korte periode als ontwaakruimte na verdoving voor operatie, onderzoeken,...

Redenen om dieren bij ons te laten verblijven gedurende 1 of meerdere dagen lopen sterk uiteen: zware chirurgie, infuus (vocht)behandeling bij uitdroging of shock, niet meer eten en drinken, verdere onderzoeken of gewoon observatie.

Tijdens de opname van uw dier wordt er zorg gedragen voor een aangepaste temperatuur (verwarming en airconditioning), voldoende daglicht zonder direct zonlicht door een zeer grote raam aanpalend aan de verblijfunits, hoog kwalitatieve en individueel aangepaste voeding naargelang de behoefte en uiteraard de nodige aandacht en uitlaatmogelijkheden. Ook 's nachts en in de weekends.
Alle verblijfshokken zijn uitgerust met infuuspompen en spuitpompen om vocht en medicatie in de correcte hoeveelheden te kunnen toedienen.

Bezoek van de eigenaar tijdens het verblijf van de patienten is toegelaten en wordt zelfs geapprecieerd. De hond ziet op regelmatige tijdstippen zijn eigenaar hetgeen soms de eetlust en het algemeen welzijn kan bevorderen, terwijl de eigenaar nauw betrokken blijft bij de behandeling en vooruitgang van zijn dier.

 

 

 

Microscopisch onderzoek

De microscoop is een zeer vaak gebruikt hulpmiddel in de praktijk en is van onschatbare waarde voor een goed diergeneeskundig onderzoek.Bij huidproblemen worden er verschillende stalen genomen om deze na een speciale kleuring te bekijken onder de microscoop.Zo trachten we bij de eerste consultatie al een diagnose te stellen en gericht met een behandeling te starten.

Oorontstekingen gaan gepaard met behoorlijk wat jeuk of pijn. Door een staaltje uit het oor te nemen met een wattestaafje en deze microscopisch te beoordelen, kunnen we het juiste oorproduct en de juiste behandelingswijze opstarten. Elke ooronsteking is anders en kan uitzonderlijk zelfs anders zijn in de 2 oren van dezelfde patient! Oorontstekingen worden nooit blind behandeld!

Ook voor het onderzoek van gezwellen is microscopie onmisbaar. Door enkel het gezwel te betasten kan geen diagnose gesteld worden. Het gezwel aanprikken en de cellen bekijken met de microscoop is de goede strategie. Het geeft ons informatie over goedaardig of kwaadaardig en uiteraard ook de mogelijke behandeling. Het microscopisch onderzoek stelt ons in staat om te beslissen of chirurgie nodig is of niet.Ook voor mestonderzoek van onze reptielen- en vogelpatienten wordt onze microscoop vaak aangewend. Hierdoor kunnen we de juiste medicatie aan de juiste dosis en frequentie opstarten bij de eerste consultatie wat tijd en kosten bespaart.

 

 

 

Chirurgie - anesthesie (narcose)

Anesthesie (narcose - verdoving)

Vaak krijgen mensen foutieve informatie te horen over anesthesie. Misleidende uitspraken als

"Honden ouder dan 9 jaar kunnen niet meer onder verdoving gebracht worden!", "Honden met een hartprobleem overleven de verdoving niet!" of "50% van de konijnen wordt niet meer wakker na een ingreep met verdoving!"

zetten eigenaars vaak op het verkeerde been en stellen hierdoor een nodige operatieve ingreep onnodig uit.
Belangrijk is dat de anesthesie individueel aangepast is aan de diersoort, ras, leeftijd, gezondheidsproblemen en de aard en duur van de ingreep.
 Een op maat gesneden narcose met een voorafgaand gesprek en grondig lichamelijk onderzoek verminderen de anesthesie-risico's drastisch. Een 8 maand oude reu voor castratie krijgt bijgevolg een compleet andere verdoving dan een 15-jarige hond met een hartkwaal voor tandreiniging.
In onze praktijk is Yves, dankzij zijn extra opleiding anesthesie, diegene die zich voornamelijk bezig houdt met deze tak van de diergeneeskunde.

Chirurgie

Door onze filosofie om zoveel mogelijk service te verlenen, worden bijna alle operaties in onze praktijk uitgevoerd. Frequent uitgevoerde ingrepen als sterilisatie en castratie van honden en katten, weghalen van gezwellen, blaasoperaties,... worden steeds uitgevoerd in aanwezigheid van ons allebei, met Ils als leidinggevende chirurg. 

Voor de minder frequente chirurgie zoals gewrichts- of botoperaties wordt er beroep gedaan op chirurgen toegelegd op dit soort chirurgie, maar de operatie gebeurt nog steeds in onze praktijk. Hierdoor verzorgen we zelf het contact met de eigenaar, de anesthesie, de nazorg en hospitalisatie.


Enkel voor zeer gespecialiseerde chirurgie wordt er doorverwezen naar een specialistencentrum.

Huidziekten- Dermatologie

Het onderzoeken en behandelen van huidziekten omvat een relatief groot gedeelte van ons werk in de praktijk. Het komt dus zeer vaak voor, met piekmomenten in het voorjaar en de zomer.

Bij onderzoek toegespitst op een huidprobleem wordt er standaard gebruik gemaakt van een aantal technieken:

Stofmonster

Met een stofmonster wordt er gekeken naar wat er zich tussen de vacht bevindt. Met een wit blad onder het dier wordt er eens grondig door de vacht gewreven. Alles wat er op het wit blad valt, wordt verzameld op een draagglaasje en microscopisch bekeken. We letten voornamelijk op uitwerpselen van vlooien, vlooien zelf, schilfermijten en andere parasieten.
Gist tape-strip


Hier gebruiken we gewoon doorzichtige plakband die zachtjes op letsels gedrukt wordt en terug verwijderd wordt. Een druppel kleurstof wordt op de plakband aangebracht en op een draagglaasje gekleefd. Op de plakband kleven nu cellen en organismen waaronder gisten (eencellige schimmeltjes).

Afkrabsels

Met een chirurgisch mesje worden er op verschillende plaatsen waar letsels voorkomen wat huidcellen geschraapt. Dat wordt verzameld op een draagglaasje en direct bekeken maar ook na speciale kleuring
Er wordt op 2 manieren gekrabt. Ofwel een kleine oppervlakte maar  tot de huid roodheid vertoont ofwel zeer oppervlakkig maar over een groot gebied. De eerste techniek wordt voornamelijk gebruikt voor demodex-mijten op te sporen, de tweede techniek voor schurft te diagnosticeren.

Haaronderzoek - trichografie

Hierbij wordt er heel eenvoudig een aantal haren uitgetrokken en met de microscoop bekeken naar het stadium van haargroei en gecontroleerd op parasieten, schimmels,...


Door deze onderzoeken te doen lukt het heel vaak om na 1 consultatie al een diagnose te hebben en dus ook gericht te kunnen behandelen.

Tandheelkunde

Iedereen kent het fenomeen wel, bruinverkleuring van de tanden van onze honden en katten. Dit gaat heel vaak gepaard met een onaangename ademgeur. Het wordt dan meestal ook niet meer geapprecieerd als ze op de schoot komen zitten of likjes geven.

Mondhygiëne is natuurlijk belangrijk om een stralend en gezond gebit met frisse adem te houden, maar is ook essentieel in de algemene gezondheid. Het is nu eenmaal bewezen dat bacteriën uit de mond in de bloedbaan terecht kunnen komen en andere organen kunnen aantasten waaronder hart, nieren en lever. Een hond met zeer vuile tanden en ontstoken tandvlees kan dus een hartpatiënt worden! Niet alleen een lokaal probleem dus, maar ook belangrijk voor de gezondheid van huisdieren.
Voor het verwijderen van tandplaque en tandsteen moeten dieren onder volledige verdoving gebracht worden. Met een ultrasoon apparaat wordt het tandsteen eraf getrild. Door deze trillingen wordt er warmte geproduceerd waardoor er continu moet gekoeld worden met water.
Nadat alle tandsteen verwijderd is worden de tanden terug gepolijst met een speciale pasta zodat het oppervlak van de tanden weer mooi glad is. Hierdoor hechten bacteriën zich minder snel terug vast.

Indien nodig, worden slechte tanden getrokken.

Ook konijnen en knaagdieren (bvb. cavia, chinchilla) komen bij ons vaak over de vloer voor tandproblemen. Bij deze dieren groeien zowel de snijtanden als de kiezen heel het leven. Bij verkeerde voeding of foutieve stand van de tanden, worden tanden te lang of beginnen er scherpe puntjes op te staan. Hierdoor beginnen de knagertjes minder te eten of zelfs te stoppen met eten. Bijkomende klachten kunnen ook zijn: speekselen (nat onder kin en voorpoten), tranende oogjes, abcesvorming op de kop, neusvloei en diarree.

Onder volledige verdoving worden de tanden (zowel snijtand als kiezen) met speciale apparatuur terug bijgevijld. Al onze knager-patienten gaan enkel met gas onder narcose waardoor het risico vele malen kleiner wordt ten opzichte van een prikje in de bil.

Enkele voorbeelden:

HondKat

Inwendige ziekten

Onder inwendige geneeskunde verstaat men de geneeskunde van een hele groep aandoeningen waaronder maag-darm ziekten,  hormoonstoornissen, leverziekten, aandoeningen van de urinewegen en voortplantingstelsel, hart- en vaataandoeningen, tumoren en immuunstoornissen. U kan bij ons terecht voor elk van deze discipline.Eerst wordt er uiteraard geluisterd naar het verhaal van de eigenaar, waarna de patiënt grondig onderzocht wordt. Zo proberen we ons een beeld te vormen wat mogelijke oorzaken van het probleem kunnen zijn.


Als ons klinisch onderzoek niet onmiddellijk uitsluitsel geeft, wordt vaak een staaltje bloed en/of urine afgenomen en opgestuurd naar een gespecialiseerd labo. Meestal hebben we de resultaten binnen 24 uur binnen ons bereik. Indien nodig, worden er verdere bloed- of hormonale testen uitgevoerd, foto's (RX) getrokken of een echo gemaakt.

Zo komen we meestal tot een sluitende diagnose zodat er ook gericht behandeld kan worden.


Oftalmologie - oogheelkunde

Oogproblemen komen zeer vaak voor en zijn vaak vrij dringende problemen. We proberen deze dan ook zo snel mogelijk te bekijken en te behandelen. Heel frequent zien we bacteriële oogontstekingen, vreemde voorwerpen in het oog, wonden van het hoornvlies (ulcus), te weinig traanproductie, ... .
Natuurlijk komen er ook aangeboren problemen voor zoals het naar binnen of buiten krullen van de oogleden of derde ooglid, te klein oog, haartjes op de ooglidrand,... Sommige van deze aandoeningen kunnen onmiddellijk behandeld worden, voor andere moet er gewacht worden tot de hond volgroeid is.
Van onderzoeken doen we kleuringen in het oog, traanproduktiemetingen, inwendig het oog bekijken met behulp van een speciaal toestel (indirecte oftalmoscoop).
Uiteraard gebeuren ook de meeste vormen van chirurgie bij ons in de praktijk.Lenzen verwijderen en eventueel nieuwe lenzen plaatsen bij erge staar (cataract) gebeurt bij een specialistencentrum.


Diersoorten

Tijden dat een dierenarts alle soorten van dieren behandelde, zijn voorgoed voorbij. Het is dezer dagen al niet eenvoudig om kennis constant uit te breiden bij 1 diersoort laat staan, alle soorten. "Een goede paardendierenarts heeft meestal een beperkte kennis van gezelschapsdieren en ook omgekeerd". Vandaar dat we ons uitsluitend richten op gezelschapsdieren.

Katten

Diergeneeskunde van katten vraagt meestal een totaal verschillende aanpak t.o.v. honden. Ze dienen anders benaderd en begrepen te worden. Vaak krijgen we te horen dat katten rustig zijn in onze praktijk.

De meeste katten bij ons in de praktijk zijn katten zonder ras, maar ook raskatten als Noorse Boskat, Main Coon, Pers, Britse Korthaar komen we regelmatig tegen. Net zoals bij honden, zijn sommige raskatten gevoeliger aan bepaalde ziektes: hartaandoening bij de Britse Korthaar, niesziekte bij de Pers, ...


Jaarlijks komen onze kattenpatienten even binnen voor de jaarlijkse controle waarbij we voornamelijk aandacht besteden aan vacht, ademhaling, hart, tanden, ogen, oren, gewicht en algemeen voorkomen. Tegelijkertijd wordt het jaarlijks vaccin gegeven. Voor katten die voornamelijk in huis leven, wordt enkel het "kattenziekte-niesziekte"-vaccin toegediend. Voor katten die ook wat tijd buiten doorbrengen wordt er steeds geadviseerd om tegen "katten-leucose" (ook kattenleukemie genoemd) te vaccineren.  Ontworming wordt meestal door ons toegediend en/of meegegeven.
Bij kittens wordt, naast vaccinatie, ontworming en behandeling van vlooien en teken ook aandacht besteed aan uitleg verschaffen omtrent castratie/sterilisatie en voeding.
Uiteraard nemen we met plezier de tijd om tijdens de jaarlijkse controle eventuele problemen of vragen te bespreken.

Honden

Net zoals bij de katten, proberen we eerst onze patienten zich een beetje thuis te laten voelen met wat aandacht. Het doet vaak (maar niet altijd) wonderen.Ook proberen we bij honden tijdens de jaarlijkse controle vooral te letten op gewicht, oren, ogen, tanden, vacht, hart en ademhaling. Na het onderzoek dienen we het vaccin toe. Bij honden wordt er geadviseerd te vaccineren tegen hondenziekte, kattenziekte, rattenziekte, leverziekte en kennelhoest. Bij honden die mee op camping mogen of op vakantie naar Ardennen en buitenland is er een wettelijke verplichting te vaccineren tegen hondsdolheid.

Ook voorzien we de meeste klanten met de juiste hoeveelheid van de correcte ontwormings- en ontvlooiingsprodukten.
Bij puppies wordt, naast vaccinatie, ontworming en behandeling van vlooien en teken ook aandacht besteed aan uitleg verschaffen omtrent castratie/sterilisatie en voeding.
Uiteraard nemen we met plezier de tijd om tijdens de jaarlijkse controle eventuele problemen of vragen te bespreken.

Konijnen

Onterecht wordt slechts een klein deel van de konijnenpopulatie gevaccineerd en jaarlijks gecontroleerd. Bij konijnen kan er gevaccineerd worden tegen Myxomatose (konijnenziekte) en RHD (bloederziekte). Myxomatose wordt voornamelijk

overgedragen door besmette muggen terwijl RHD door besmet hooi of groenvoer veroorzaakt wordt. Het spijtige is dat sterftepercentage zo goed als 100% is bij beide aandoeningen. Vaccinatie elke 6 maanden biedt een zeer goede bescherming.  Uiteraard is het ook bij konijnen van belang ze te controleren op problemen met oren, ogen, hart en longen, tanden, gewicht en stoelgang.Bij ons worden ook vaak konijnen gecastreerd, gesteriliseerd of tandheelkundige ingrepen verricht. Verdoving met gas beperkt zeer sterk de risico's die hieraan verbonden zijn.

Reptielen

In onze praktijk komt er een hele waaier van reptielenpatienten over de vloer, gaande van baardagamen, doornstaartagamen naar slangen, schilpadden tot geckos en leguanen. Voor deze diersoorten wordt er niet gevaccineerd of

standaard jaarlijks gecontroleerd. Ons advies is, afhankelijk van het aantal dieren, 1 tot 2 keer per jaar verse mest binnen te brengen voor onderzoek op parasieten.


Meer uitleg over onze diensten bij reptielen kan u vinden bij "REPTIELEN" in de menu.

Fretten

Onder ons clienteel bevinden er zich ook een hele hoop fretten. Zij komen meestal jaarlijks op controle waar we vooral aandacht besteden aan gewicht, tanden, ogen, oren, vacht en hart en ademhaling. Tevens worden ze jaarlijks gevaccineerd tegen hondenziekte.

Regelmatig worden er ook fretten geopereerd waaronder sterilisatie, castratie en tandheelkundige ingrepen uiteraard de meest frequente zijn. Voor hen wordt omwille van zijn uitgesproken veiligheid ook voor narkose met gas gekozen.

Van fretten wordt ook regelmatig bloed of een RX-foto genomen of een echo van de buik gedaan.

Knaagdieren

Cavia

Cavia's zijn leuke gezelschapsdieren die echt leven in huis kunnen brengen.  Het zijn sociale, maar vrij actieve dieren. Het idee dat het saaie, rustige, niet actieve dieren zijn, is foutief. Cavia's in groep zijn leuk om bezig te zien. Ze maken een heel gamma aan geluidjes. Knorren betekend dat ze aan het genieten zijn; ze fluiten heel hard als ze angstig of opgewonden zijn; als ze korte piepjes produceren wil zeggen dat ze het niet echt leuk vinden.Een nestje kweken is de moeite waard als je de kant-en-klare kleine cavia's tevoorschijn komen en vervolgens op 1 lijn, allen achter elkaar, de omgeving gaan verkennen.
Bij een onderzoek van een cavia wordt voornamelijk gelet op vacht, gewicht, tanden, uitwerpselen, oren, pootjes en ogen. Cavia's kunnen vanaf jonge leeftijd al problemen met de tanden vertonen, welke dan consequent behandeld moeten worden.
  
Chinchilla

Chinchilla zijn geweldige dieren om in huis te houden met het grote voordeel dat ze behoorlijk lang leven, ongeveer 15 jaar. Ze worden best per koppel of in groep gehouden, een chinchilla alleen is niet optimaal gelukkig. Buiten voeding, drinken, een zandbadje en knaagmateriaal in de kooi is er niet bijster veel werk aan het houden van chinchilla's.
Problemen die kunnen voorkomen betreffen meestal maagdarmkanaal, vacht (schimmel, haarring), gebit en ademhaling. Ook voor chinchilla's kan u bij ons terecht.

Gerbil


Gerbils, ook wel woestijnratjes genoemd, zijn grappige, overdag-actieve en met name nieuwsgierige diertjes. Ze zijn gemakkelijk handtam te maken en bijten uiterst zelden. Als klein knagertje is de levensverwachting ongeveer 3 tot maximaal 5 jaar.
Problemen met vacht, tanden, vechtenwondes, diarree, ogen, neus, oren en gezwellen kunnen voorkomen.
Zelfs gerbils worden in onze praktijk met passie en de nodige zorg geopereerd.Hamster

Hamsters worden het best solitair gehouden, alleen dus en niet in groep (met uitzondering van de Roborovski hamsters). De levensverwachting varieert ook van soort tot soort en bedraagt 1-4jaar, wat toch behoorlijk korter is t.o.v. konijnen, cavia's en zeker chinchilla's.

Bij het onderzoek van hamsters wordt er vooral gelet op uitwerpselen, ademhaling, vacht, wangzakken en ogen. Zelfs bij deze 5cm grote diertjes wordt soms een operatieve ingreep gepland.

Rat


Als jarenlange eigenaars van 2 ratjes kunnen we eigenaars zeer goed begeleiden in de huisvesting ervan. Het zijn attente, intelligente en vriendelijke diertjes de maar al te graag vast genomen worden. Je kan ze mits wat tijdsinvestering wat trukken leren en kun je ze zelfs mee buitenshuis nemen. Het grootste nadeel van ratjes vinden we de levensduur, namelijk 2 tot 3 jaar, wat vrij kort is.Ratjes hebben soms last van een bloedneusje, vachtproblemen, diarree en gezwellen.
Ook ratjes worden in onze praktijk met de nodige zorg en passie geopereerd.

Reptielen

Hier kan u specifieke informatie terugvinden omtrent het houden en kweken van hagedissoorten, schildpadden en slangen. Pagina nog in opbouw.

Baardagaam - Pogona vitticeps

Groene leguaan - Iguana iguana
 

Doornstaartagaam - Uromastix sp. Yemen kameleon-Chamaeleo calyptratus

Medische info

Hier publiceren we af en toe een artikeltje, dewelke ook in het hondenkrantje van de Kempische Kynologen Klub (KKK hondenschool) verschenen zijn.

Allergie bij de hond


Wat is allergie?


   Allergie is een overreactie van ons afweersysteem tegen bepaalde stoffen. Allergie is een zeer vaak voorkomende aandoening bij de hond. Er bestaan verschillende soorten allergieën: voedingsallergie, contactallergie, omgevingsallergie, ... . Voedingsallergie en contactallergie komen in de praktijk niet zoveel voor. De meest voorkomende allergie is de omgevingsallergie of ook atopie genoemd. Op deze laatste gaan we dan ook wat dieper in.

   Bij omgevingsallergie gaat de afweer van de hond overreageren tegen bepaalde stoffen,  die voornamelijk opgenomen worden via de ademhaling. De meest voorkomende stoffen waar honden allergie tegen kunnen ontwikkelen zijn graspollen, boompollen, (on)kruidachtigen en huisstofmijt.


Welke klachten hebben honden met omgevingsallergie?


   Bijna alle honden hebben jeuk variërend van milde naar zeer ernstige jeuk. De meest jeukende plaatsen zijn snoet, tenen, oksels en anus, maar sommige honden vertonen enkel terugkerende oorontsteking of zeer erge lokaal ontstoken huidplekken, ook hotspots genoemd.Sommige rassen zijn gevoeliger voor allergie dan anderen, namelijk  West Highland White Terrier, Shar-pei, Franse en Engelse Bulldog, Engelse, Amerikaanse en Pitbullterrier, Golden Retriever, Berner Sennenhond. Maar atopie kan bij elk ras voorkomen.Hoe wordt de diagnose gesteld?


   In theorie wordt de diagnose pas gesteld als alle andere huidaandoeningen met behulp van onderzoeken uitgesloten zijn. In de praktijk loopt het meestal niet zo'n vaart omdat dit financieel vaak niet haalbaar is. Regelmatig worden bloedonderzoek en huidtesten foutief gebruikt om de diagnose van allergie te stellen. Deze testen kunnen hun eventueel nut bewijzen bij het behandelen van allergie, maar niet bij het stellen van de diagnose. Ze kosten aanzienlijk veel terwijl hun bijdrage in de behandeling van de allergiepatiënt minimaal is. In onze praktijk worden ze al een tijdje niet meer gedaan.

   Bij ons wordt de diagnose gesteld op basis van het ras, plaatsen van jeuk, microscopisch onderzoek en proefbehandeling.
Kunnen honden met allergie goed behandeld worden?


   In de meeste gevallen, zelfs heel erge patiënten kunnen goed behandeld worden. Het is belangrijk om te weten dat allergie een aandoening is die men niet kan genezen, maar wel onder controle kan houden. Ons doel van de behandeling is de jeuk te doen verdwijnen met geneesmiddelen waarvan de nevenwerkingen minimaal zijn zodat de hond een kwalitatief goed leven kan leiden. Hierbij worden vaak een combinatie van antibiotica, cortisone, shampoo, een voeding voor de huid en een goede vlooien- en tekenbestrijding gegeven. Alles in zijn gepaste dosering zodat nevenwerkingen uitblijven. Tegenwoordig kan er via een bloedtest bekeken worden aan wat de honden allergisch zijn. Eventueel kan dan de omgeving aangepast worden of kan opgestart worden met een gerichte behandeling wat we desensibilisatie noemen. Hierbij worden injecties gegeven en wordt de allergie geremd.

   Heel wat wanhopige eigenaars kwamen bij ons terecht met hun allergische hond, welke met een beperkte hoeveelheid aan geneesmiddelen zo goed als jeukvrij konden gehouden worden. Soms zijn de resultaten spectaculair.

De moed dus niet te snel laten zakken en onthou:


             "Het is niet normaal dat honden jeuk hebben!".

Arthrose bij de hond

Wat is arthrose?


   Een gewricht bestaat uit 2 of meer beenderen die ten opzichte van

elkaar kunnen bewegen. Om alles vlot te laten bewegen is er een kraakbeenlaagje voorzien op die beenderen met daartussen de gewrichtsvloeistof die schokken opvangt en het gewricht smeert. Jong kraakbeen is veerkrachtig en glad, maar door gewrichtsafwijkingen, ouderdom en dergelijke gaat kraakbeen wat ruwer en minder elastisch worden. Hierdoor gaat de soepelheid van het gewricht achteruit en gaat het onderliggend been extra been aanmaken als reactie. Dit kan je zien op een rontgenfoto. De slijtage met ontsteking en pijn noemen we arthrose.


Oorzaken van arthrose?


Welke klachten veroorzaken arthrose?


Honden met ouderdomsarthrose vertonen heel vaak moeilijker rechtstaan, stijf lopen en zelfs manken  voornamelijk na rust. Eens ze wat opgewarmd zijn lopen de meeste dieren vrij goed tot normaal. Bij gewrichtsaandoeningen zien we meestal manken op het aangetaste lidmaat.


Hoe stellen we de diagnose?


Arthrose kan enkel definitief aangetoond worden met behulp van rontgenfoto's, maar we krijgen al vaak een idee van het probleem bij ons klinisch onderzoek. We merken dat gewrichten pijnlijker en minder beweeglijk worden. Foto's worden er getrokken om de oorzaak van arthrose op te sporen en de evolutie van arthrose op te volgen.

 

Kan arthrose behandeld worden?


Arthrose beter voorkomen dan genezen!

Een oudere hond hoeft niet te manken! Er kan wel degelijk iets gedaan worden aan arthrose!

Contacteer ons of spring gerust eens binnen voor een behandeling op maat!Vaccinatie bij de hond

Inleiding


   Met vaccineren gaan we honden (maar ook katten, runderen, paarden,....) trachten te beschermen tegen een aantal, en meestal, ernstige ziektes. Vaccineren bij honden gebeurt best op vroege leeftijd al heeft elke dierenarts zijn eigen schema om een puppy te vaccineren. De vaccins voor honden zijn meestal ‘cocktails' wat wil zeggen dat er met 1 vaccin tegen meerdere ziektes tegelijk gevaccineerd wordt. De meeste cocktails beschermen tegen hondenziekte (distemper virus), kattenziekte (parvovirus), rattenziekte (leptospirose), leverziekte (herpesvirus) en kennelhoest (parainfluenzavirus). Bijkomende vaccins kunnen gegeven worden zoals hondsdolheid (rabies) en kennelhoest (Bordetella).


Hoe werkt een vaccin?


   Wanneer een ziektekiem het lichaam binnentreedt, wordt deze als "vreemd" beschouwd. De afweer van de hond zal hierop reageren met de aanmaak van antilichamen die de kiem zullen trachten te vernietigen. De afweer heeft een "geheugen". Hiermee wordt bedoeld dat de volgende keer het lichaam in contact komt met de ziektekiem de antilichamen veel sneller aangemaakt zullen worden. Hierdoor zal de hond minder of zelfs niet ziek worden.

   Met de vaccinatie brengen we verzwakte kiemen in de hond. Deze zijn niet krachtig genoeg (pathogeen) om de hond ziek te maken, maar stimuleren wel de aanmaak van de antilichamen en het zogenoemde "geheugen". Als de hond dan in contact komt met een echte ziektekiem dan reageert de afweer zodanig snel dat de hond niet ziek zal worden.


Worden honden dan niet ziek van een vaccinatie?


   Zoals hoger vermeld zijn de virussen die in de vaccins zitten verzwakt (geattenueerd) terwijl andere vaccins dode of soms zelfs stukjes van een virus bevatten. Hierdoor zullen gezonde honden niet ziek worden. Honden met een verminderde afweer door andere ziektes kunnen mogelijks mild ziek worden. Dit komt echter heel zelden voor.


Wat zijn vaccinatiereacties?


   Dit zijn algemene of lokale reacties te wijten aan vaccins. Met algemeen wordt bedoeld dat de hond koortsig kan zijn, spierpijn kan vertonen en af en toe braken kan vertonen. Lokale reacties zijn meestal knobbels ter hoogte van de spuitplaats (meestal nek of flank). Deze knobbels kunnen pijnlijk (kennelhoest) of niet pijnlijk zijn (hondsdolheid). Knobbels komen vaak voor terwijl de algemene klachten eerder zelden zijn.

   De vaccinatiereacties zijn meestal niet te wijten aan de ziektekiemen in het vaccin, maar wel het oplosmiddel. Vaccinatiereacties zijn geen reden tot het stoppen met vaccineren. Hier is de filosofie:"het risico op vaccinatiereacties weegt niet op tegen het risico dat uw hond een fatale ziekte kan oplopen". Bij het veelvuldig voorkomen van algemene vaccinatiereacties kan van vaccinmerk veranderd worden, aangezien elk merk een ander oplosmiddel gebruikt.


Mijn hond is gevaccineerd en toch krijgt hij kattenziekte(parvovirose). Hoe kan dat?


   In de jaarlijkse "cocktail" zit inderdaad kattenziekte. Zoals eerder vermeld, belemmert vaccineren niet het feit dat de hond nog steeds ergens het kattenziektevirus kan oplopen. Maar bij een gevaccineerde hond gaat de afweer veel sneller reageren en is het ziekteverloop niet zo ernstig als bij de niet gevaccineerde hond. Je kunt er dus voor zorgen dat deze toch vaak fatale ziekte een ‘happy end' krijgt. Over de rottweiler en de doberman is het geweten dat ze erg gevoelig zijn aan kattenziekte. Hier wordt soms geadviseerd ze twee maal per jaar te vaccineren.


Hoe moet mijn puppy nu gevaccineerd worden?


   Elke dierenarts heeft zo zijn eigen schema's. Het algemene principe is dat elke ziekte waar er tegen gevaccineerd wordt, minstens tweemaal in het schema moet voorkomen. Dit wordt gedaan om de afweer extra te stimuleren. Ons schema is als volgt:


6 weken leeftijd         hondenziekte, kattenziekte

9 weken leeftijd         hondenziekte, kattenziekte, leverziekte, rattenziekte,

                               kennelhoest

12 weken leeftijd       hondenziekte, kattenziekte, leverziekte, rattenziekte,

                               kennelhoest


   Nadien jaarlijks hondenziekte, kattenziekte, leverziekte, rattenziekte en kennelhoest. Voor campings in België, de Ardennen en het buitenland is hondsdolheid verplicht. Voor de meeste hondenscholen en kennels is een extra vaccin tegen kennelhoest ook verplicht.


Dit schema zorgt voor jarenlang zorgeloos genieten van uw huisdier.Kattenziekte bij de hond

   We gaan deze keer wat dieper in op een van de ziektes waartegen we vaccineren, namelijk de kattenziekte of parvovirose.Verspreiding van het virus.


   Kattenziekte is een van de meest besmettelijke ziektes. Dit komt mede door het feit dat het parvovirus een zeer moeilijk te bestijden virus is. Het wordt niet vernietigd door de courante ontsmettingsmiddelen. Hierdoor wordt het extreem moeilijk om, op plaatsen waar veel honden verblijven (kennels, asielen,...), grondig en volledig te reinigen. Verspreiding gebeurt door rechtsstreeks contact met uitwerpselen, andere honden, maar ook door kleding, voedselkommen, kooien, ongedierte en dergelijke. Je kan je dus al inbeelden dat dieren die op een appartement wonen (zoals katten) ook gevaccineerd moeten worden. Dus ook honden die zeer weinig contact hebben met andere honden, kunnen op indirecte manier besmet en ziek worden.

   Kattenziekte geeft vaak erge diarree en het is juist via de diarree dat het virus overgedragen kan worden.


Welke klachten heeft mijn hond als hij kattenziekte heeft?


   Na contact met het virus duurt het gemiddeld 7 tot 14 dagen vooraleer er echt klachten optreden. Zo kan het dus voorkomen dat je een gezonde pup in het asiel of bij de kweker gaat halen en dat hij pas na 2 weken ziek wordt.

De meeste honden vertonen erge diarree, vaak met bloed bij, sufheid, geen eetlust, geen dorst, braken, koorts en sterfte. Zo verliezen honden veel vocht
(braken en diarree) terwijl ze geen vocht meer opnemen en kunnen dus erg snel uitdrogen. Ook bacteriën profiteren van deze zaak en gaan voor bijkomende infectie zorgen. De afweer van puppies met kattenziekte is ook heel vaak niet goed, waardoor ze zeer gevoelig blijven voor nieuwe kiemen. Hierbij is zeer snel en efficiënt optreden van enorm groot belang.      
   Sterfte wordt regelmatig gezien bij puppies jonger dan 12 weken.

Een tweede vorm van kattenziekte is deze waarbij het virus voornamelijk het hart aantast. Deze honden vertonen vaak geen klachten en sterven heel plots en onverwacht. Hier is het sterftepercentage zeer hoog.


Hoe stellen we de diagnose?


   De diagnose is vrij eenvoudig te stellen met behulp van een testje. Hierbij wordt er wat verse mest genomen en getest op de aanwezigheid van het virus. Dit duurt enkele minuten en is heel betrouwbaar. Enkel in het begin van de ziekte kan de test negatief zijn.

  

Vaak wordt er aansluitend bloedonderzoek gedaan om te kijken hoe het met de afweer van de patiënt staat en of er nog bijkomende problemen zijn.


Loont het nog de moeite om een zieke hond te behandelen?


   Ja, zeker en vast. Ook al komt sterfte regelmatig voor, toch hebben deze patiënten nog een behoorlijke kans. Goed om weten is, dat er tegen het virus zelf niet behandeld kan worden en dat er dus enkel ondersteuning kan gegeven worden. Hierbij is het van enorm groot belang dat de hond voldoende vocht krijgt. Behandeling van kattenziekte gaat dan ook altijd gepaard met een verblijf bij de dierenarts waarbij vocht wordt toegediend via een infuus (baxter). Een zware antibiotica-kuur moeten er voor zorgen dat er geen bijkomende bacteriën voor ergere ziekte gaan zorgen. Heel vaak zijn de patiëntjes zo ziek dat ze absoluut niet meer willen eten. En als ze dan toch eten, braken ze heel vaak. Hierdoor vallen honden snel af en krijgen ze problemen met hun eiwitten. Aangepaste vochtbehandeling of zelfs een bloedtransfusie zijn geen vaak geen overbodige luxe.

   Vaak wordt er gezegd dat, als ze de eerste 5 tot 8 dagen overleven, de kans op overleving veel verbeteren.


Kunnen we voorkomen dat onze hond kattenziekte krijgt?


   Vaccineren is zeer effectief en hiervoor willen we graag verwijzen naar het vorige hondenkrantje. Bij het houden van veel dieren is  zorgvuldige hygiëne sterk aan te raden.


   Graag willen we jullie nog een patiëntje van ons voorstellen.
Kayra is een Amerikaanse Stafford en was 8 weken oud toen ze bij ons binnenkwam. Ze was suf, had diarree en braakte onophoudelijk. Door een testje te doen op haar mest, bleek al snel dat ze kattenziekte had.

   Het braken was zeer hardnekkig en moeilijk te controleren, net als de diarree. Zeer intensieve vochtbehandeling met bijkomende eiwitvervangers zorgden ervoor dat ze niet uitgedroogd geraakte.
   Door het niet willen eten werden de eiwitten in haar bloed zodanig laag, dat een bloedtransfusie onvermijdelijk was. Onze pitbull Bruce was de trotse donor. Hierna ging Kayra snel vooruit en kon na een verblijf van ongeveer 13 dagen naar huis. Nu stelt ze het prima en is een ijverige leerling in de puppyklas van onze hondenschool. Zo zie je maar: honden met kattenziekte maken toch nog kans op volledig herstel. Zo lang ze maar niet aan het miauwen gaan!
Tandhygiëne bij de hond

   Iedereen kent het fenomeen wel, bruinverkleuring van de tanden van onze honden. Dit gaat heel vaak gepaard met een onaangename ademgeur. Het wordt dan meestal ook niet meer geapprecieerd als de honden op de schoot komen zitten of likjes geven.


Onderscheid tussen tandplaque en tandsteen

   Tandplaque is een laagje van bacteriën, etensresten en cellen van de mondslijmvliezen die op de tanden blijft plakken. Hierbij verkleuren de tanden ook al bruin en gaat de adem stinken. De geur wordt geproduceerd door de bacteriën. Tandsteen is gewoon het verkalken van tandplaque en gebeurt als het laagje tandplaque te dik wordt. De bacteriën die in het laagje tandplaque en tandsteen zitten, gaan het tandvlees doen ontsteken. Dit kan je zien als een rode rand op het tandvlees. Hierdoor gaat uiteindelijk het tandvlees niet meer mooi tegen de tanden aanliggen en kan de tandplaque en -steen verder ontwikkelen op de wortel van de tand. Na verloop van tijd komt de tand los te staan en valt hij uit. Dit gaat uiteraard gepaard met ongemak en zelfs pijn.

   Mondhygiëne is natuurlijk belangrijk om een stralend en gezond gebit met frisse adem te houden, maar is ook essentieel in de algemene gezondheid. Het is nu eenmaal bewezen dat bacteriën uit de mond in de bloedbaan terecht kunnen komen en andere organen kunnen aantasten. De belangrijkste zijn hart, nieren en lever. Een hond met zeer vuile tanden en ontstoken tandvlees kan dus een hartpatiënt worden! Niet alleen een lokaal probleem dus, maar ook belangrijk voor de gezondheid van onze viervoetige vrienden.

   Hoe kunnen we zorgen voor een goede mondhygiëne van onze honden?


   Het voorkomen van tandsteen is essentieel is, maar indien nodig is het verwijderen van tandsteen aangewezen om het gebit maar ook de algemene gezondheid van onze viervoeters te beschermen.
Vergiftigingen bij de hond

 

   Spijtig genoeg komen we als dierenarts regelmatig in aanraking met dieren die met vergiftigingsverschijnselen aangeboden worden. Er gaat heel wat volkswijsheid rond over vergifitigen (ook intoxicaties genoemd) en daar gaan we proberen wat klaarheid in te brengen.

   De meest voorkomende vergiftigingen zijn rattengif (coumarineintoxicatie) en pesticiden (organofosfaat- en carbamaatintoxicaties).


Rattengif


   Vergiftiging met rattengif is bij honden veruit de meest bekende. Deze gebeurt meestal niet met opzet maar per ongeluk als de zakjes gif op een plaats gelegd zijn waar ook de hond aan kan. Zeker kleine honden en voornamelijk jagers (zoals de Jack Russell) zijn gevoelig omdat zware honden extreem veel gif moeten opnemen vooraleer er vergiftigingsverschijnselen optreden.

  Rattengif werkt vitamine K tegen dat noodzakelijk is voor de bloedstolling. Met andere woorden, rattengif zorgt ervoor dat het bloed minder of niet meer stolt. Hierdoor kunnen er bloedingen ontstaan in het hele lichaam. Heel vaak komen bloedingen als eerste in de longen of het maag-darmstelsel voor. Honden krijgen dan plots ademnood, bloed braken of bloederige diarree. Op onderzoek in de praktijk valt meestal op dat de slijmvliezen in de mond (tong, tandvlees, wangen) in plaats van mooi roze, heel erg wit zijn. De kleur in de mond wordt voornamelijk bepaald door de rode bloedcellen. Bij bloedverlies zijn er dus minder rode bloedcellen en gaan de slijmvliezen wit verkleuren.
   Als de honden snel bij de dierenarts terechtkomen en de diagnose wordt snel en correct gesteld zijn de vooruitzichten zeer gunstig. Indien honden ernstige klachten vertonen, wordt er best een bloedtransfusie gegeven. Niet echt goedkoop, maar wel levensreddend. Meestal is 1 bloedtransfusie voldoende. Verder wordt er altijd vitamine K bijgegeven, eerst via injecties, daarna via druppels in de mond. De behandeling moet voldoende lang zijn omdat het rattengif tot enkele weken kan werken. Bij honden die longbloedingen hebben, moet er eventueel zuurstof en antibiotica toegediend worden. Heel vaak kunnen honden al na enkele dagen terug naar huis.


Pesticiden


   Deze vergiftigingen geven compleet andere klachten. Klachten treden meestal op kort na de gifopname en zijn vaak erg speekselen, trillen, plassen, aanvallen van vallende ziekte (epilepsie), enz... .  Hierbij moet er snel ingegrepen worden, anders kunnen deze aanvallen fataal worden. Afhankelijk van het gif is er soms een antigif beschikbaar. Dit moet zo snel mogelijk gegeven worden en de aanvallen moeten gestopt worden. Na het geven van het antigif zien we al vrij snel het verminderen van de aanvallen, het speekselen neemt af. Indien er toch nog aanvallen zijn, worden die gestopt met een kalmerend middel. Verder moet het toedienen van het tegengif regelmatig herhaald worden en blijft de hond het best bij de dierenarts tot alle klachten verdwenen zijn. Ook bij deze vergiftiging zijn de vooruitzichten voor de hond vrij gunstig als er snel en correct wordt ingegrepen.


               "Beter voorkomen dan genezen"  
Let dus zeer sterk op waar er eventueel gif wordt geplaatst, ver buiten het bereik van onze viervoetige vrienden.
Waarom snurken sommige honden?

   Snurken bij honden komt meestal door een te lang zacht gehemelte, te nauwe neusgaten, een abnormale beweging van het strottenhoofd of een combinatie van deze drie. Voornamelijk kortsnuitige rassen vertonen snurken vooral tijdens hun slaap, maar soms ook wanneer ze wakker zijn.

           

   Een bewuste selectie van honden met extreme uiterlijke kenmerken (een korte snuit dus) heeft geleid tot een aantal fouten in de lichaamsbouw van sommige rassen. Hierbij denken we vooral aan de Franse en Engelse bulldog, de boxer, de mastiffachtigen (Bull mastiff, Bordeaux dog,…), de Boston terrier, de mopshond en de Pekinees. Deze hebben een korte snuit met afwijkingen ter hoogte van de neus, keel en strottenhoofd met een bemoeilijkte ademhaling en snurken tot gevolg.


   De ademhaling dient natuurlijk enerzijds om zuurstof op te nemen maar voor honden ook om af te koelen. Tijdens het hijgen wordt het vocht op de tong verdampt  waardoor het lichaam kan afkoelen. Als de ademhaling wat moeilijker verloopt door de afwijkingen in neus, keel en strottenhoofd, is het voor deze kortsnuitige honden ook moeilijker om af te koelen. Dit is dan ook de reden waarom ze minder goed tegen warmte en inspanning kunnen. Echte atleten vinden we dan ook niet onder de eerder genoemde rassen.

 

   Voor echte kortsnuitigen is het erg moeilijk om door de neus te ademen. Dit komt doordat de neusopeningen te nauw zijn. Ze moeten veel moeite moeten doen om lucht naar binnen te zuigen. Hierdoor schakelen ze veel sneller over op een mondademhaling en gaan ze hijgen.

Een bijkomend probleem is een te lang zacht gehemelte dat bij het inademen vaak in de luchtpijp gezogen wordt, gaat flapperen waardoor er een snurkend geluid geproduceerd wordt. Vaak niet enkel vervelend voor de hond maar ook voor eigenaar.

  Bij ernstige problemen kan het strottenhoofd dichtklappen en kan dit leiden tot de dood. Gelukkig komt dit niet zo frequent voor.

 

 Er zijn een aantal dingen waar op moet gelet worden bij kortsnuitige rassen. Bij aankoop is het belangrijk te weten hoe de ouders eruit zien. Indien zij extreme platte snoetjes hebben, dan gaan ook vermoedelijk de pups dit vertonen en vergroot het risico op problemen met de ademhaling. Kies dus voor een nestje waarvan de ouders een niet te korte snuit hebben.

 

   Vermageren is steeds aan te raden indien de honden wat overgewicht hebben (dit geld natuurlijk niet alleen voor de kortsnuitigen). Doordat de kortsnuitigen niet echte atleten zijn, hebben ook juist deze rassen meer aanleg voor zwaarlijvigheid. Slanke honden presenteren niet alleen mooier, maar kunnen ook veel beter tegen de warmte waardoor ze minder moeten hijgen. Een aangepaste voeding en eventueel medicatie kunnen bij het vermageren aardig helpen.

 

   Sommige honden kunnen enkel geholpen worden met chirurgie. Hierbij worden de neusgaten breder gemaakt en het zacht gehemelte ingekort. Chirurgie wordt bij ons enkel geadviseerd indien de hond na vermageren nog steeds klachten vertoont of bij spoedgevallen.

 

Kortom, probeer bij kortsnuitige rassen niet te kiezen voor de extreem platte snuitjes en let heel sterk op het gewicht van uw trouwe viervoeter.
De leeftijd van uw hond in mensenjaren

Deze tabel laat zien hoe oud uw hond is in mensenjaren. Uiteraard hebben grotere hondenrassen een minder lange levensverwachting wat ze dus relatief ouder maakt.Leeftijd kat in mensenjaren

In deze tabel kan u ongeveer zien hoe oud uw kat is in mensenjaren. Ook hier verwachten we wel duidelijke verschillen tussen raskatten met een kortere levensverwachting en de katten zonder ras. De tabel is voornamelijk gebaseerd op deze laatste.

Pups en kittens

Hier plaatsen wij voor onze klanten de vrolijke mededelingen van geboorte van pups en kittens.
Voor kittens kan u ook altijd terecht bij "Dieren op de dool v.z.w."

a'bel aan het woord

- De naam a'bel

Een naam voor een dierenartsenpraktijk kiezen is geen gemakkelijke opdracht. De naam moet natuurlijk ook onze visie op diergeneeskunde weerspiegelen. Het woord "a'bel" betekent volgens het Van Daele woordenboek "ergens goed in zijn", "bedreven zijn in" en is vermoedelijk afgeleid van capabel of het engelse "able".  We proberen, door zoveel mogelijk bijkomende opleidingen te volgen en door enkel te werken  met materiaal van de hoogste kwaliteit, een zo goed mogelijke dienstverlening te verzorgen.  


- Geschiedenis 

2003 november: Steenweg op Gierle 243
Eind augustus kwam dit huisje vrij. Het was liefde op het eerste zicht: klein, maar kon perfect volstaan om onze droom in vervulling te doen gaan. Na een paar maanden van schuren, schilderen, parkeerplaats aanleggen, inrichten ...... onze eigen gezelschapsdierenpraktijk was een feit!

Ze telde 1 spreekkamer en een zeer oud RX toestel. Door te geloven in wat we doen, groeide ons clienteel zeer snel. De nood tot uitbreiding werd al snel groot.


2005 november: Steenweg op Gierle 259In februari van 2005 kregen we de kans om iets verderop in de straat een huis te kopen: de voormalige winkel "Frigidaire". Een ideale gelegenheid om onze praktijk uit te breiden. Nu was het de grootse aanpak. Het huis is volledig herleid tot ruwbouw om dan systematisch terug op te bouwen. In november werd de praktijk officieel geopend.

2010 december: Kempenlaan 28

De praktijk op de Steenweg op Gierle is op een aantal jaren sterk gegroeid en de noodzaak om over te stappen naar een grotere en beter uitgeruste praktijk drong zich op. Het pand op de Kempenlaan hebben we kunnen kopen en is tot op de dag van vandaag onze praktijk.
 


Dierenartsenpraktijk A'bel - Webdesign by weblounge