Links

Dieren Op De Dool v.z.w.

Deze non-profit organisatie houdt zich bezig met het opvangen van zwerfdieren (honden en katten).

Daarnaast bieden we een opvang voor zwerfkittens en hun mama. Deze dieren krijgen tijdens hun opvang alle nodige zorgen en worden in opvanggezinnen in een huiselijke kring verzorgd.

http://www.everyoneweb.be/dierenopdedool

Helping dogs

een vrijwilligers-dienst, een Adoptie-Bemiddelings-Dienst, waarmee wij honden en geholpen worden in België, die omwille van allerlei omstandigheden niet bij hun baasjes kunnen blijven.

http://www.helpingdogs.be

Dierenasiel Veeweyde Weelde

Hun missie vat zich samen in : De bescherming van dieren, in al zijn vormen. Die bescherming is er vooral op gericht de dieren te vrijwaren van misbruik ten gevolge van de mens: machtsmisbruik, slechte behandeling, wreedheid, in de steek laten, uitbuiting voor commerciële doeleinden.

htpp://users.skynet.be/fb895786

Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum Heusden

Het vogel- & Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden – Zolder is een v.z.w. met de kosteloze opvang, verzorging en revalidatie van in nood verkerende wilde dieren als hoofddoelstelling.

http://www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be

abiec-bvirh

Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden onder “zoeken naar verantwoordelijke” kan u de chipnummer van uw hond ingeven om gegevens te controleren. Let vooral op uw telefoonnummer!

http://www.abiec-bvirh.be

Antigifcentrum

Op deze site staat heel wat interessante en nuttige informatie. Voor dringende spoedgevallen kan u bij het antigifcentrum terecht op het nummer 070/245.245

http://www.poisoncentre.be