Links

Poezemoeders Turnhout

Dit fantastische project vangt kittens en soms ook volwassen katten op die een warm thuis zoeken. Vind je kittens of zoek je een kitten, contacteer gerust de poezemoeders.

https://poezenmoeders-turnhout.be

Dierenasiel Veeweyde Weelde

Hun missie vat zich samen in : De bescherming van dieren, in al zijn vormen. Die bescherming is er vooral op gericht de dieren te vrijwaren van misbruik ten gevolge van de mens: machtsmisbruik, slechte behandeling, wreedheid, in de steek laten, uitbuiting voor commerciële doeleinden. Tel: 014 65  86 26

http://veeweydeturnhout.be

Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum Herenthout

Het vogel- & Zoogdierenopvangcentrum uit Herenthout is een v.z.w. met de kosteloze opvang, verzorging en revalidatie van in nood verkerende wilde dieren als hoofddoelstelling. Tel: 014 51 40 41

https://www.vocneteland.be

Wildlife Taxi Team

Dit is een team van vrijwilligers dat zich dagelijks inzet om noodlijdende wilde inheemse dieren over te brengen naar een erkend vogelopvangcentrum. Tel 03/331 97 00

https://www.facebook.com/WTTMiddenKempen/

CatID

In deze database worden alle chipnummers van katten geregistreerd. Check zelf even met behulp van de chipnummer of de registratie van jouw kat nog in orde is.

https://online.catid.be 

DogID

Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden onder “zoeken naar verantwoordelijke” kan u de chipnummer van uw hond ingeven om gegevens te controleren. Let vooral op uw telefoonnummer!

http://www.dogid.be

Antigifcentrum

Op deze site staat heel wat interessante en nuttige informatie. Voor dringende spoedgevallen kan u bij het antigifcentrum terecht op het nummer 070/245.245

http://www.poisoncentre.be