Links

Helping dogs

een vrijwilligers-dienst, een Adoptie-Bemiddelings-Dienst, waarmee wij honden en geholpen worden in België, die omwille van allerlei omstandigheden niet bij hun baasjes kunnen blijven.

http://www.helpingdogs.be

Dierenasiel Veeweyde Weelde

Hun missie vat zich samen in : De bescherming van dieren, in al zijn vormen. Die bescherming is er vooral op gericht de dieren te vrijwaren van misbruik ten gevolge van de mens: machtsmisbruik, slechte behandeling, wreedheid, in de steek laten, uitbuiting voor commerciële doeleinden.

http://veeweydeturnhout.be

Vogel- & Zoogdierenopvangcentrum Heusden

Het vogel- & Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden – Zolder is een v.z.w. met de kosteloze opvang, verzorging en revalidatie van in nood verkerende wilde dieren als hoofddoelstelling.

http://www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be

DogID

Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden onder “zoeken naar verantwoordelijke” kan u de chipnummer van uw hond ingeven om gegevens te controleren. Let vooral op uw telefoonnummer!

http://www.dogid.be

Antigifcentrum

Op deze site staat heel wat interessante en nuttige informatie. Voor dringende spoedgevallen kan u bij het antigifcentrum terecht op het nummer 070/245.245

http://www.poisoncentre.be